Skip to main content

Funiculus

Funiculus (funikulus) je odborný termín, který znamená „provázek“ nebo „provazec“. Slouží především k označení některých anatomických struktur lidského těla. Typickým příkladem je funiculus spermaticus, což je struktura obsahující ductus deferens, cévní a nervové pleteně. Další známý pojem je míšní funikulus, který označuje vlákna probíhající míchou, která představují jednotlivé míšní nervové dráhy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix