Skip to main content

Fytoterapie

Fytoterapie znamená léčbu pomocí rostlin a jejich produktů. V lidovém léčitelství má tato forma léčby (tj. bylinkářství) dlouhou tradici. Určitým omezením je obtížnější dávkování řady účinných rostlinných látek s rizikem poddávkování nebo naopak předávkování.