Skip to main content

Fytotoxin

Fytotoxin je označení pro toxickou sloučeninu, která je rostlinného původu. Chemicky se jedná například o terpeny, glykosidy a alkaloidy.

Pozn: Termín se může využít i v jiném významu a to k popsání sloučenin, které jsou toxické pro rostliny. V běžné mluvě nicméně tyto chemikálie popisujeme spíše jako herbicidy.
 
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix