Skip to main content

G1 fáze

G1 fáze je částí buněčného cyklu. Jde o první fázi, která následuje po vzniku buňky. V této fázi dochází k syntéze buněčné hmoty a buněčných organel. Hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu v této fázi pak rozhoduje o přechodu buď do S fáze, nebo do klidové G0 fáze.