Skip to main content

G2 fáze

G2 fáze je částí buněčného cyklu. Hovoříme o ni jako o přípravné fázi, která následuje po S fázi. Během G2 fáze se dokončují přípravy na buněčné dělení a G2 fáze tak končí mitózou. Přechod do mitózy může být v průběhu G2 fáze zablokován vedlejším kontrolním uzlem buněčného cyklu.