Skip to main content

Galaktokináza

Galaktokináza (galaktokinasa) je enzym důležitý pro metabolizmus galaktózy v našem organizmu. Zajišťuje fosforylaci molekuly galaktózy (navázání fosfátové skupiny), což změní její vlastnosti, a umožní její další zpracování.