Skip to main content

Galaktosurie

Galaktosurie znamená přítomnost monosacharidu galaktózy v moči. Galaktosurie může doprovázet poruchy metabolizmu galaktózy, které způsobí hromadění tohoto sacharidu v organizmu s jeho následným únikem do moči.