Skip to main content

Gaster

Gaster je latinské odborné označení pro žaludek. Od tohoto slova je pak odvozeno velké množství dalších termínů, jako je slovo gastroduodenální, duodenogastrický, gastrin, gastritida, gastroenteritida, gastroskopie, gastrostomie a mnohé další.