Skip to main content

Gastroezofageální

Termín gastroezofageální znamená „týkající se žaludku (gaster) a jícnu (ezofagus)“. V anatomii hovoříme například o gastroezofageální junkci, což je anatomické a funkční spojení jícnu se žaludkem. Zapomenout nesmíme ani na klinicky velmi významný gastroezofageální reflux, při kterém dochází k návratu šťáv ze žaludku do jícnu.