Skip to main content

Generalizace

Termín generalizace může mít význam „zevšeobecňování“, ale v medicíně se spíše používá ve smyslu „rozšíření po organizmu“. Hovoříme zejména o generalizaci maligního tumoru (tj. vznik vzdálených metastáz).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix