Skip to main content

Genofond

Genofond je soubor všech genů (genotypů) jedinců v dané populaci. Čím je genofond rozsáhlejší, tím větší různorodost a kombinační potenciál v dané populaci existuje. Genofond je ohrožen při příliš silném poklesu počtu jedinců v populaci.