Skip to main content

Gerontofilie

Gerontofilie je typ sexuální odchylky, kdy je dotyčný jedinec sexuálně vzrušovaný starými lidmi, nebo lépe řečeno lidmi s viditelnými známkami stáří. Není-li gerontofilie kombinována s jinými poruchami, lze ji považovat za zcela neškodnou.