Skip to main content

Gestóza

Gestózy jsou skupinou chorob, které mohou vzniknout u ženy během těhotenství (gestace). Rozdělujeme je na časné a pozdní. Časné vznikají během prvního trimestru, a kromě nadměrného slinění zahrnují zejména různé formy ranní nevolnosti a těhotenského zvracení. Pozdní gestóza se objevuje až v pokročilém těhotenství a označujeme ji též jako preeklampsii.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix