Skip to main content

GIST

GIST (též GISTomy) je zkratka běžně užívaná pro tzv. gastrointestinální stromální tumory. Jedná se o skupinu nádorů, které vycházejí z Cajalových buněk lokalizovaných v intesticiu trávicí soustavy. Biologické chování je nevyzpytatelné, lze je odhadnout na základě velikosti tumoru, na jeho lokalizaci a jeho histologické stavbě. Některé tumory se chovají benigně, jiné jsou maligní. Více o tumorech GIST najdete v příslušném textu.