Skip to main content

Glandula

Glandula je odborný termín, který označuje žlázu. Spolu s dalšími doplňujícími termíny slouží k označení řady žláz v těle. Známými příklady je glandula parotis (příušní žláza), glandula thyroidea (štítná žláza), glandula lacrimalis (slzná žláza), glandula pituitaria (hypofýza), glandula pinealis (šišinka, epifýza), glandula mammaria (mléčná žláza) a mnohé další.