Skip to main content

Gliom

Gliom je označení pro nádor vznikající z buněk neuroglie. Gliomy se vyskytují především v CNS (v mozku i míše) mohou být benigní i maligní. Mezi základní gliomy řadíme astrocytomy, ependymomy a oligodenrogliomy. O jednotlivých typech těchto tumorů, příznacích, diagnostice a léčbě si můžete přečíst v rozsáhlejším textu věnovaném mozkovým nádorům.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix