Skip to main content

Glomerulární filtrace

Glomerulární filtrace se týká ledvin a označuje množství krve profiltrované v ledvinných glomerulech za určitý časový úsek. Glomerulární filtrace se vypočítává pomocí tzv. clearance.