Skip to main content

Glukokináza

Glukokináza je důležitý enzym, který se podílí na metabolizmu glukózy. Najdeme ji především v jaterních buňkách. Glukokináza zajišťuje fosforylaci molekul glukózy, tj. navázání fostátových skupin na glukózu za vzniku glukóza-6-fosfátu. Tato forma glukózy již není schopna opustit buňku a účastní se glykolýzy. Reakce je závislá na dodávce energie v podobě molekuly ATP.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix