Skip to main content

Glukuronyltransferáza

Glukuronyltransferáza (též glukosyltransferáza) je důležitý enzym, který zajišťuje v játrech průběh konjugace. Chemicky jde o navázání molekul kyseliny glukuronové na různé hůře rozpustné sloučeniny, čímž se jejich rozpustnost ve vodě zvýší, a tím se umožní jejich vyloučení do žluče.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix