Skip to main content

Gluteální

Termín gluteální znamená „hýžďový“ a vychází z pojmu musculus gluteus (hýžďový sval). Hovoříme například o gluteálních svalech, gluteální oblasti a gluteální aplikaci některých injekčních preparátů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix