Skip to main content

Gluteální

Termín gluteální znamená „hýžďový“ a vychází z pojmu musculus gluteus (hýžďový sval). Hovoříme například o gluteálních svalech, gluteální oblasti a gluteální aplikaci některých injekčních preparátů.