Skip to main content

Gluteus

Gluteus je hýžďový sval. Ve skutečnosti je těchto svalů tvořících a formujících lidské pozadí více, označujeme je jako musculus gluteus maximus, medius a minimus. Od termínu gluteus je odvozeno v medicíně běžně používané adjektivum gluteální.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix