Skip to main content

Glycinurie

Glycinurie je velice vzácný geneticky podmíněný stav, při kterém dochází u dotyčného jedince ke zvýšenému vylučování aminokyseliny glycin do moči. Podstatou je porucha resorpce glycinu v ledvinných tubulech. Stav zvyšuje riziko vzniku močových kamenů.