Skip to main content

Glykolýza

Glykolýza znamená rozklad molekul glukózy, která vede ke vzniku energie. Přesněji řečeno je glukóza sérií chemických reakcí přeměněna na energeticky bohatou sloučeninu ATP, NADH a pyruvát.
 

V případě nedostatku kyslíku (anaerobní prostředí) pokračuje reakce přeměnou pyruvátu na laktát za zisku menšího množství energie (z jedné molekuly pyruvátu jen 2 molekuly ATP). Je-li kyslíku dostatek (aerobní prostředí), je pyruvát přeměněn na acetylkoenzym-A, který je základní sloučeninou pro citrátový cyklus. Cílem je opět zisk energie (z jedné molekuly pyruvátu přes 30 molekul ATP).