Skip to main content

Golgiho komplex

Golgiho komplex (též Golgiho aparát) je buněčná organela, která sestává z velkého množství cisteren a váčků. Golgiho komplex je v úzkém kontaktu s endoplazmatickým retikulem a zjednodušeně řečeno umožňuje transport proteinů vytvořených v endoplazmatickém retikulu po buňce, nebo ven z buňky. Úloha Golgiho aparátu je nicméně ještě komplexnější a kromě prostého transportu v něm dochází i ke skladování, k úpravám proteinů a ke vzniku lyzosomů. Ve spermiích se Golgiho aparát přeměňuje na speciální organelu známou jako akrozom.