Skip to main content

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je energeticky bohatá sloučenina, která je do určité míry podobná známějšímu ATP. Vzniká více mechanizmy, například je jedním z produktů citrátového cyklu. Energie GTP může být využita k zajištění některých metabolických reakcí, a kromě toho může být GTP enzymem guanylátcykláza přeměněn na cGMP, který má funkci v buněčné signalizaci.