Skip to main content

Gyrus

Gyrus znamená v medicínské terminologii anatomické označení mozkového závitu. Mozkové závity tvoří základ šedé kůry mozkové koncového mozku, jsou dobře viditelné a jsou od sebe oddělené mozkovými rýhami. Jednotlivé mozkové gyry se pak označují speciálními anatomickými názvy (např. gyrus precentralis, gyrus postcentralis, gyrus cinguli a mnohé další). Zmínit je třeba i pojem gyrifikace, který označuje vznik a vývoj mozkových závitů u lidského zárodku.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix