Skip to main content

Hagemanův faktor

Hagemanův faktor je protein, který je důležitou součástí koagulační kaskády a známe jej také pod názvem faktor XII. Je na začátku vnitřní cesty koagulační kaskády a z neaktivního proenzymu se aktivuje kontaktem s pojivem narušených krevních cév, nebo při kontaktu s endotoxinem. Aktivovaný Hagemanův faktor se účastní aktivace faktoru XI.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix