Skip to main content

Hamartom

Hamartom je označení pro ložisko obsahující obvykle části různých tkání, které se v organizmu vyskytuje na místě, kam nepatří. Histologická stavba připomíná různé benigní nádory, mezi které je hamartom některými autory řazen (mnoha autory nicméně za nádor považován není). Do určité míry podobným, ale odlišným termínem je heterotopie a choristom. Více o hamartomech najdete v příslušném textu.