Skip to main content

Hem

Hem je anorganická sloučenina, která je důležitou součástí krevního barviva hemoglobinu. Důležitou součást hemu je atom železa (ve formě Fe2+), který je uložen v jeho centru. Hem vzniká sérií několika chemických reakcí z acetyl-CoA a aminokyseliny glycin, poruchy syntézy hemu pak vyúsťují ve skupinu chorob známých jako porfyrie.