Skip to main content

Hemangiom

Hemangiom je označení pro benigní nádor, který vzniká z krevních cév. Hemangiomy se mohou vytvářet v řadě tkání, na kůži mají spíše kosmetický význam, ovšem hemangiomy vnitřních orgánů mohou i krvácet. Více informací najdete v textu o hemangiomech.