Skip to main content

Hematokrit

Hematokrit je často používaná bezrozměrná veličina, která znamená poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit se vypočítá v laboratoři po centrifugaci vzorku krve, která oddělí červené krvinky od ostatních složek krve. Hematokrit závisí na věku a pohlaví, u dospělých mužů se pohybuje kolem hodnoty 0,44 (tj. 44%) a u žen okolo 0,39 (tj. 39%).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix