Skip to main content

Hematopoeza

Hematopoeza (hemopoeza) je proces vzniku a vývoje krevních elementů (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) a do češtiny ji překládáme výrazem „krvetvorba“. Jedná se o složitější proces, při kterém výsledné zralé elementy vznikají postupnou diferenciací přes řadu vývojových stupňů z kmenových krvetvorných buněk. Základním krvetvorným orgánem dospělého člověka je kostní dřeň, v případě nutnosti však může k hematopoeze docházet i v jiných orgánech (slezina, játra, thymus apod.).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix