Skip to main content

Hemiblok

O hemibloku se hovoří při popisu EKG křivky. Hemiblok znamená poruchu šíření vzruchu převodním systému srdečním, přesněji řečeno předním nebo zadním svazkem levého Tawarova raménka. Více informací včetně křivek najdete v textu o levém předním (LAH) a levém zadním hemibloku (LPH).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix