Skip to main content

Hemodiluce

Hemodiluce znamená naředění (diluci) krve. To znamená, že dojde k zvětšení objemu krevní tekutiny při zachovaném množství látek a částic v ní rozpuštěných. Logicky z toho vyplývá, že koncentrace těchto látek a částic v krvi poklesne. Opakem tohoto stavu je hemokoncentrace.