Skip to main content

Hemoglobinemie

Hemoglobinemie znamená přítomnost volného hemoglobinu v krevním séru. Za normálních okolností bychom v krvi žádný volný hemoglobin najít neměli, protože se nachází v erytrocytech a při jejich rozpadu se váže na haptoglobin. Hemoglobinemie vznikne tehdy, pokud je hemolýza příliš silná a zásoby haptoglobinu se vyčerpají. Volný hemoglobin je v takovém případě filtrován v ledvinách do moče za vzniku hemoglobinurie.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix