Skip to main content

Hemolýza

Hemolýza znamená rozpad erytrocytů (červených krvinek). Masivní hemolýza může vést k anemii a k ikteru. Ikterus je způsoben hromaděním bilirubinu v tkáních, přičemž tato barevná sloučenina vzniká z hemoglobinu uvolňovaného z rozpadajících se erytrocytů. Více o hemolýze si přečtěte v příslušném textu.