Skip to main content

Hemopexin

Hemopexin je protein, který patří do skupiny proteinů akutní fáze. Hemopexin má vysokou afinituhemu, na který se hemopexin váže v případě uvolnění hemu při rozpadu molekuly hemoglobinu. Následně hemopexin umožní předat molekulu hemu do jaterních buněk, kde je metabolizována.