Skip to main content

Hemostáza

Hemostáza je proces krevního srážení. Jde o velmi složitý mechanizmus, který má chránit člověka před krvácením. Hemostáza má v podstatě tři úrovně. Na cévní úrovni dochází ke kontrakci hladkých svalových buněk cév, na úrovni trombocytů dochází k jejich aktivaci a shlukování (tzv. agregace) a na úrovni koagulační kaskády vzniká vláknitý protein fibrin. Kombinace těchto procesů vede ke vzniku krevní sraženiny – trombu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix