Skip to main content

Hemostáza

Hemostáza je proces krevního srážení. Jde o velmi složitý mechanizmus, který má chránit člověka před krvácením. Hemostáza má v podstatě tři úrovně. Na cévní úrovni dochází ke kontrakci hladkých svalových buněk cév, na úrovni trombocytů dochází k jejich aktivaci a shlukování (tzv. agregace) a na úrovni koagulační kaskády vzniká vláknitý protein fibrin. Kombinace těchto procesů vede ke vzniku krevní sraženiny – trombu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.