Skip to main content

Hepadnaviry

Hepadnaviry (hepadnaviridae) jsou skupinou DNA virů, které mohou způsobovat infekční onemocnění řady živočichů včetně člověka. Nejznámějším zástupcem této skupiny je virus hepatitidy B (virus HBV).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix