Skip to main content

Hepatotropní

Termín hepatotropní znamená „postihující játra“ a využíváme ho k charakteristice mikroorganizmů, které ve zvýšené míře vyvolávají záněty jaterní tkáně (hepatitidy). Nejčastěji se hovoří o tzv. hepatotropních virech a více informací můžete najít v delším textu o infekčních hepatitidách.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix