Skip to main content

Herceptin

Herceptin je lék využívaný v onkologii. Patří do problematiky biologické léčby a je důkazem rostoucího využití informací o fyziologických i patologických procesech v organizmu na molekulární úrovni. Jeho účinnou složkou je sloučenina trastuzumab.

Princip: Trastuzumab je synteticky vyráběná monoklonální protilátka zaměřená proti HER2 receptorům. HER2 receptory se vyskytují na nádorových buňkách u některých typů rakoviny prsu. Přítomnost HER2 receptorů byla spojena s horší prognózou, ovšem po vynálezu trastuzumabu se situace změnila. Trastuzumab působením na HER2 receptory výrazně blokuje množení nádorových buněk a tím i růst nádoru.
 

Využití: Herceptin je indikován u pacientek s časnými i pokročilými formami rakoviny prsu. Lék se může podávat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími léčivy v rámci určitých chemoterapeutických režimů. Před samotným podáním preparátu musí pochopitelně předcházet bioptický odběr nádorové tkáně a vyšetření nádorových buněk na přítomnost HER2 receptorů. Na nádory bez HER2 receptoru nemá Herceptin žádný účinek.


Podávání: Herceptin se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k podkožnímu podání, a také v podobě prášku k přípravě roztoku pro nitrožilní podání. Frekvence aplikace a dávka je přísně individuální a podání léku bez doporučení zkušeného lékaře je zakázáno.


Nevýhody: Herceptin může vyvolat trávicí obtíže, nevolnost, bolesti hlavy a hlášeny byly i alergické reakce různé tíže. Z kardiovaskulární problematiky se mohou při užívání Herceptinu objevit známky srdečního selhávání.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.