Skip to main content

Hereditární

Termín hereditární znamená „dědičný“ a obvykle jím označujeme určitý znak nebo chorobu, které jsou geneticky podmíněné a přenášené mezi generacemi. U řady chorob se slovo hereditární dostalo i do jejich odborných názvů (hereditární angioedém, hereditární sférocytóza).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix