Skip to main content

Heterochromatin

Heterochromatin je podtyp chromatinu (základní stavební hmota chromozomů), který je vysoce kondenzovaný. Tato forma chromatinu je dobře barvitelná a prakticky vůbec nepodléhá procesu transkripce. Nekondenzovaný chromatin se označuje jako euchromatin.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix