Skip to main content

Heterozygot

Termínem heterozygot vztahujeme daného jedince k určitému genu. Heterozygot má od daného sledovaného genu dvě různé alely. Jedna z nich je tzv. dominantní a druhá recesivní. Opačným termínem je tzv. homozygot.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix