Skip to main content

Hexokináza

Hexokináza je důležitý enzym, který se podílí na metabolizmu glukózy (kromě buněk jater) a jiných sacharidů. Hexokináza zajišťuje fosforylaci molekul sacharidů, tím mění jejich vlastnosti a umožňuje jejich další buněčný metabolizmus. Reakce je závislá na dodávce energie v podobě molekuly ATP. Podobným způsobem pracuje enzym glukokináza, ten však fosforyluje pouze molekuly glukózy a pouze v jaterních buňkách.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix