Skip to main content

Hiatus

Hiatus (hiátus) je odborný termín, který se používá především v anatomické terminologii a znamená „otvor“, „štěrbina“ nebo „vstup“. Hovoříme například o jícnovém hiátu, což je otvor v bránici, kterým prochází koncová část jícnu před přechodem do žaludku. V tomto smyslu je od slova hiatus odvozen pojem hiátová hernie neboli brániční kýla. Podobně aortální hiatus je otvor v bránici, kterým prochází aorta.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix