Skip to main content

Hipokampus

Hipokampus (hippocampus) je párová hluboká mozková struktura lokalizovaná ve spánkovém laloku, která je součástí tzv. limbického systému. V hipokampu se přepojují nervové vzruchy cestující mezi jinými mozkovými centry, oblast hipokampu je důležitá pro ukládání a vybavování prožitých událostí (tj. tvorba, udržení a vybavení paměťových stop). Výrazné narušení činnosti hipokampu je patrné u Alzheimerovy nemoci.