Skip to main content

Histamin

Histamin je látka, která má v lidském organizmu řadu funkcí, z nichž nejvýznamnější je úloha ve spuštění alergické reakce. Histamin je uložený v mastocytech, a uvolňuje se z nich po kontaktu s alergenem vázaným na protilátky IgE. Histamin pak působí v řadě tkání díky vazbě na buněčné H-receptory, což vyvolává klasické příznaky alergie.

 
Klinický význam má i účinek histaminu na H2-receptory buněk v žaludeční sliznici, kde zvyšuje sekreci kyseliny chlorovodíkové.