Skip to main content

Histony

Histony jsou drobné proteiny, které se nachází v buněčném jádře a spolu s DNA představují základní stavební složky jaderné hmoty chromatinu.