Skip to main content

Hisův úhel

Hisův úhel je odborný termín známý především gastroenterologům. Jde o úhel, který spolu svírá koncová část jícnu a odstupující kardie žaludku. Za normálních okolností je úhel ostrý (tj. pod 90°), k jeho otupení dochází při vzniku brániční kýly.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix